Henkilökunta

Ilonpisarassa työskentelee oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilöstö on motivoitunutta ja toteuttaa työssään oman erikoisosaamisensa ja harrastustensa mukana tuomaa osaamista. Arjen työtä toteuttavat sairaanhoitajat, lähihoitajat ja hoiva-avustajat, keittiö-, siivous, kiinteistönhuolto-, ja toimistohenkilökunta. Meillä työskentelee myös virikeohjaaja. Hoitotyöstä vastaa palveluvastaava ja toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.