Lyhytaikainen asuminen

Lyhytaikaista asumista voidaan järjestää iäkkäälle henkilölle esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi, sairaalajakson jälkeisen toipumisjakson ajaksi ja muutoinkin, jos se on iäkkään henkilön palvelutarpeen ja kotona selviytymisen kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Lyhytaikaiseen asumiseen voi tulla maksusitoumuksella tai itse maksavana.