Maksut

Maksut muodostuvat yksilöllisesti hoivan hinnasta, aterioista ja asumiskuluista. Maksuihin vaikuttaa se, maksaako asukas kustannukset itse, vai onko hänellä hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli.  


Maksusitoumus

Asukkaaksemme voi tulla hyvinvointialueen sijoittamana maksusitoumuksella. Kun maksusitoumus on myönnetty hyvinvointialue maksaa osan palveluista. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää palvelutarpeen arvioinnin. Maksusitoumuksen saanut asukas maksaa hoidosta – ja hoivasta omavastuuosuuden, jonka määrittelee ja laskuttaa hyvinvointialue.  

Palveluseteli

Ilonpisaraan voi hakeutua asumaan palvelusetelillä.  Palvelusetelin myöntää hyvinvointialue, Setelin avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio. 

Palvelusetelillä tarkoitetaan saajalle myönnettyä sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. 

Palveluseteli

Itse maksaen

Ilonpisaraan voi myös tulla itse maksavana asiakkaana. Palvelutarpeen kartoitus tehdään tässä tapauksessa Ilonpisarassa asiantuntevan henkilöstön kanssa asukaan ja hänen omaistensa kanssa yhteistyössä. Mikäli muuttaminen ilonpisaraan kiinnostaa lyhyeksi tai vaikkapa loppu elämän ajaksi, kysy vapaista asukaspaikoista ja sovi Ilonpisaraan tutustuminen toiminnanjohtajan kanssa.