Hoiva ja hoito

Perustehtävämme on tarjota ikäihmisille laadukasta ja yksilöllistä lyhyt- ja pitkäaikaista  hoivaa ja hoitoa.  Yksilöllisen hoito- ja hoivatyön toteutumisesta huolehtivat sairaanhoitajat, lähihoitajat ja hoiva-avustajat. Palvelu sisältää asukkaan yksilöllisen tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan. Lisäksi henkilökuntamme huolehtii, että asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemansa lääkinnällinen kuntoutus ja muut terveydenhuollon palvelut. Hoitohenkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asukkaiden, lääkärin, fysioterapeutin, omaisten, muun hoitotiimin, apteekin ja vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Yhteistyössä pyritään löytämään asukkaalle paras mahdollinen hoito ja hoiva.  

Hoitotyössä pyritään painottamaan sairauksien ja tapaturmien ennalta ehkäisyyn kuntouttavan työotteen ja riskien havainnoinnin avulla. Erilaisia riskejä voivat olla esimerkiksi huono ruokahalu, liikkumattomuus, tasapainovaikeudet, yksinäisyys, sopimaton lääkitys, nielemisvaikeudet jne. Näihin vaikuttamalla voidaan vähentää mm. kaatumisia, haavoja, infektioita ja masennusta. Kuntouttava hoito lisää tai ylläpitää asukkaan omatoimisuutta ja sitä kautta hänen riippumattomuuden- ja omanarvontunteensa säilyvät mahdollisimman hyvinä. Omatoimisuuden tueksi voidaan hankkia erilaisia apuvälineitä ja tukikahvoja. Hoidosta ja kuntouttavasta työotteesta kerrotaan asukkaalle ja omaisille tulotilanteessa ja hoitoneuvottelujen yhteydessä.