Hoito- ja palvelusuunnitelma

Pitkäaikaisasukkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma noin kuukauden kuluttua muuttamisesta. Suunnitelmaan kirjataan toiveita ja tavoitteita, sekä keinoja yksilöllisen hoivan, palvelun ja kuntoutuksen toteuttamiseksi.

Suunnitelma päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina tarpeen tullen. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asukkaan omat toiveet ja tarpeet, jota yksilöllinen ja itsemääräämisoikeuteen perustuva hoito ja hoiva toteutuvat asukkaan arjessa.

Läheisillä on mahdollisuus osallistua hoitoneuvotteluihin ja näin kertoa oma näkemys asukkaan toiveistä, tarpeistä ja mieltymyksistä.