Omahoitajuus

Jokaiselle pitkäaikaisasukkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitajina toimivat Ilonpisaran vakituiset lähihoitajat. Omahoitaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan hoitoneuvotteluihin ja päivittää hoito- ja palvelusuunnitelmaa, sekä on sovitusti yhteydessä omaisiin.

Omahoitaja perehtyy asukkaan hoidollisiin tarpeisiin ja selvittää, miten oman asukkaan mielekäs ja oman näköinen elämä mahdollistuu Ilonpisarassa käytettävissä olevilla resursseilla. Hoitohistorian lisäksi omahoitajan on hyvä tuntea asukkaan elämänhistoriaa. Elämänhistoriaa voidaan hyödyntää asukkaan omannäköisen arjen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen.