Historiaa

Kivisalmi
Majaranta
Vanha Päärakennus (PR)
Ipuna
Rivitalo

Hoitoa ja hoivaa jo vuodesta 1957

Lomakoti Ilonpisara on aloittanut toimintansa vuonna 1957. Yhdistys perustettiin pitkälti Tampereen hiippakunnan ja sen diakoniapappina toimineen pastori Arvo Laajarinteen toimesta. Vuonna 1956 piispa Gulinin ehdotuksesta Tampereen hiippakunnan diakoniapäivillä Laajarinteelle annettiin valtuudet etsiä lomakotipaikkaa virkistystoimintaa varten.

Toimintaan soveltuva huvilakiinteistö löydettiin Hämeenlinnan Hatunniemestä, paikalta jossa nykyinenkin Lomakoti edelleen toimii. Toiminnan alkuvuosina käytössä oli kolme asuinrakennusta sisältäen 13 huonetta, kaksi keittiötä ja kaksi saunaa. Päärakennuksia olivat kaksikerroksinen valkea puuhuvila Kivisalmi ja tumma hirsihuvila Majaranta.

Alkuvuosina toiminta oli lähinnä kesäaikaan sijoittuvaa leiritoimintaa ja perustui pitkälti vapaaehtois- ja talkootyöhön. Ensimmäiset leirit järjestettiin lepoa ja virkistystä tarvitseville äideille ja siitä toiminta laajeni vanhusten ja etenkin vammaisten leireihin.

Rakennuskannan kasvaessa v. 1962 keittiön, ruokasalin, 8 huonetta ja saunan sisältävällä päärakennuksella ja 1968 valmistuneella 24 paikkaisella majoitusrakennus Ipunalla, myös leireille osallistujien määrä kasvoi. Suurimmillaan yhdellä leirillä saattoi olla jopa 70 osallistujaa (nykylainsäädännön mukaan asiakasmäärät ovat tuntuvasti pienempiä). Uusien tilojen myötä Lomakotia pystyttiin jo käyttämään myös täysihoitolana talviaikaan.

Leiritoiminta oli vilkasta 1970 ja 1980 -luvuilla. Pääosa leireistä suuntautui eri vammaisryhmille, joista oli suuri kysyntä. Etenkin 70-luvulla yleinen taloudellinen tilanne vaikeutti suuresti myös Ilonpisaran toimintaa. Varoja hankittiin hoitomaksujen lisäksi mm. kolehtien, arpajaisten ja myyjäisten kautta sekä erilaisten toiminta-avustusten muodossa. Vuonna 1972 valmistui myös aluksi henkilöstökäyttöön tarkoitettu rivitalo.

Keväällä 1992 uusi Kivisalmi valmistui vanhan huvilan paikalle. 1990-luvulla leiritoiminta oli edelleen keskeisellä sijalla Ilonpisaran toiminnassa. Leirikausi pidentyi kesäajasta ympärivuotiseksi ja leirien määrän lisääntyessä osallistujamäärää vähennettiin. Samalla täysihoitolaisten määrä lisääntyi ja heistä tuli pysyväisasukkaita.

Tällä hetkellä Lomakoti Ilonpisaran päätalokokonaisuus on ajan vaatimusten mukainen hoito- ja hoivakoti, jossa on 50 asukashuonetta, runsaasti yhteisiä oleskelu- ja hoitotiloja, sekä ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta. Pitkäaikaisasukaspaikkoja on 52 ja lyhytaikaisten mm. intervalliasiakkaiden lisääntyessä teemalomalaisten määrä on vastaavasti laskenut.

Talkootyötä ja keräyksiä Ilonpisaran hyväksi toiminnan alkuvaiheessa

Ilonpisaran vihkiäiset 26.5.1957