Henkilökunta

 

Tietoa, taitoa ja osaamista

 

Ilonpisarassa työskentelee vakituisesti koulutettu ja monipuolinen henkilökunta (40-50 henkilöä).

Toiminnanjohtajana toimii Raija-Leena Löövi ja vastaavana sairaanhoitajana Elina Hanska.

 Arjen työtä toteuttavat sairaan- ja terveydenhoitajat, lähihoitajat, hoitoapulaiset, keittiö-, siivous-, kiinteistönhuolto-, ja toimistohenkilökunta. Tukena on opiskelijoita, harjoittelijoita, siviilipalvelushenkilöitä sekä monia taitajia, joiden työpanos ostetaan alihankintana ja jotka ovat jo vuosia kuuluneet toimintamme toteuttajiin.

Huolehdimme koko henkilökunnan jatkuvasta koulutuksesta ammatillisilla sekä turvallisuuteen ja työssä jaksamiseen liittyvillä kursseilla.

Ilonpisarassa työskentelee oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Toimintamme on joustavaa. Henkilöstö on hyvin motivoitunutta ja toteuttaa työssään myös oman erikoisosaamisensa ja harrastustensa mukanaan tuomaa osaamista.